Taborniki

Taborništvo je prostovoljno, nestrankarsko in vzgojno gibanje za mlade, odprto vsem, ne glede na poreklo, raso, prepričanje ali druge osebne okoliščine, ki deluje v skladu z namenom, načeli in metodami svetovnega skavtskega gibanja.

Taborniki verjamemo, da pot do boljšega sveta leži v vzgoji mladih.  Svet miru, strpnosti, razumevanja, sodelovanja, ustvarjalnosti in enakih možnosti za vse ljudi. Zavzemamo se za celovito vzgojo, ki spodbuja telesni, intelektualni, čustveni, družbeni  duhovni in značajski razvoj posameznika. V skladu s tem je nabor taborniških dejavnosti zelo širok.

Primarno okolje, v katerem izvajamo svoje dejavnosti, je narava. Taborniki otroštvo pustimo otrokom in jim skozi igro ter pestre aktivnosti pomagamo ustvariti dobre temelje za razvoj celovite osebnosti. Mlad človek se razvija v stiku z naravo, s sovrstniki in s samim seboj. Učenje skozi igro in delo temelji na enakopravnosti, samostojnosti, prevzemanju odgovornosti in spopadanju z izzivi. Temeljni vzgojni cilj je pripomoči k vzgoji mladega človeka, ki bo s pozitivnim pristopom odgovorno vstopal v odraslo življenje in se zavedal potrebe po svojem nadaljnjem razvoju.

Potrebe mladih so različne, odvisne od posameznika in okoliščin, v katerih živi. Ne glede na okolje, v katerem živijo, pa imajo mladi enako osnovno potrebo – pridobiti si sposobnost, da postanejo arhitekti svojega lastnega razvoja kot posamezniki, ki so:

  • angažirani, sposobni zavezati se k spoštovanju vrednot, načel, idealov in delovati v skladu z njimi;
  • avtonomni, sposobni odločati se in upravljati svoje osebno in družbeno življenje;
  • odgovorni, sposobni prevzeti posledice svojih odločitev, držati obveze in dokončati začeto;
  • solidarni, sposobni pokazati skrb za druge, sodelovati z njimi in zanje in jim prisluhniti.
RAJ Cerkno