ZTS

Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija (v nadaljevanju ZTS), deluje v skladu z namenom, principi in metodo svetovnega skavtskega gibanja. ZTS je prostovoljna, nepridobitna, mladinska, nestrankarska, nevladna, vzgojna organizacija, odprta vsem, ne glede na poreklo, spol, raso ali prepričanje. ZTS zaradi uresničevanja skupnih interesov povezuje društva tabornikov – rodove v Sloveniji.

ZTS je kot nacionalna skavtska organizacija polnopravna članica Svetovne organizacije skavtskega gibanja – WOSM.

Poslanstvo skavtskega gibanja je prispevati k skladnemu osebnemu razvoju mladih ljudi, doseganju njihovih polnih telesnih, intelektualnih, socialnih, čustvenih in duhovnih sposobnosti kot avtonomnih posameznikov, kot odgovornih državljanov, angažiranih in solidarnih članov svoje lokalne, državne in mednarodne skupnosti. Vrednote, način in metode doseganja poslanstva so opredeljeni v dokumentu Izjava o vzgoji v ZTS.

Temeljna načela, na katerih je zasnovano skavtsko gibanje, so:

  • dolžnost za duhovni razvoj – privrženost načelom duhovnosti, lojalnost veri, ki jih izraža, in sprejemanje dolžnosti, ki iz tega izhajajo;
  • dolžnost do drugih – privrženost svoji domovini ob širitvi miru, razumevanja in sodelovanja na lokalni, državni in mednarodni ravni ter sodelovanje v družbenem razvoju ob priznavanju in spoštovanju dostojanstva sočloveka ter celovitosti narave;
  • dolžnost do sebeodgovornost za svoj osebnostni razvoj.

Geslo ZTS je »Z naravo k boljšemu človeku.«

Moto posameznika v organizaciji je »Bodi pripravljen.«

RAJ Cerkno