Za starše

TABORNIKI SMO DOBRA IZBIRA

Starši si želimo, da bi naši otroci postali samostojni, uspešni, urejeni in odgovorni ljudje, ki bodo podjetni ali pa bodo zlahka dobili zaposlitev, si ustvarili svojo družino, se bodo znali pravilno odločati in tudi prevzemati odgovornost za svoja ravnanja. Skozi igro, dogodivščine in izzive ter raziskovanja in druge pestre aktivnosti med sovrstniki pomagamo mladim ustvariti dobre temelje za razvoj celovite osebnosti. Delo temelji na enakopravnosti, samostojnosti, prevzemanju odgovornosti in spopadanju z izzivi primernimi za starostno obdobje.

Razvijamo pestre aktivnosti predvsem v naravi, ki zanimajo mlade in jim predstavljajo dosegljive izzive. Aktivnosti posegajo na različna področja in omogočajo mladim razvoj v vseh razsežnostih: telesni, intelektualni, družbeni, značajski, čustveni in duhovni. Ob zgledu odraslih in starejših vrstnikov mladim pomagamo oblikovati lasten vrednostni sistem, ki temelji na vrednotah, kot so strpnost in odprtost, solidarnost, pripadnost duhovnim načelom, svoboda, demokracija, zdravo življenje, trajnostni razvoj, ustvarjalnost, prostovoljstvo, enakost priložnosti za vse, prijateljstvo, poštenost.

Skupinsko delo in močne prijateljske vezi dajejo otrokom, mladini in mlajšim odraslim neprecenljivo izkušnjo drugačnega učnega okolja. Vzpodbujamo jih, da soustvarjajo program in vodijo aktivnosti. Tako postopoma prevzemajo odgovornost zase in za svoje delovanje v družbi. Hkrati razvijajo znanja in veščine (kompetence), ki jim kasneje močno koristijo, recimo: sposobnosti animiranja, sposobnost dela v timu, načrtovanja, informiranja, organiziranja, vodenja, ravnanja z denarjem, opremo in še mnoge druge. Ob vsem si spletejo široko socialno mrežo prijateljev in znancev iz lokalnega okolja, na nacionalni ravni in navsezadnje z vsega sveta.

RAJ Cerkno