Članarina


ČLANARINA 2018/2019

Obveščamo vas, da bo članarina za taborniško leto 2018/19 znašala 35 € na člana. Članarina je v primerjavi s  prejšnjimi leti višja, kar je posledica podražitev na vseh področjih (hrana, avtobusni prevozi itd.). V društvu se s pridobivanjem finančnih sredstev tudi iz drugih virov (občinski in državni razpisi, 0,5 % dohodnine idr.) trudimo, da bo podražitev minimalna.

Članarina društvu omogoča normalno delovanje, poleg tega pa članu prinaša tudi številne ugodnosti. Z njo krijemo materialne stroške, ki nastanejo pri izvajanju vodovih sestankov, prav tako pa društvu omogoča redno obnavljanje vrednejše lastnine, kot so npr. šotori. Prav tako nam omogoča izobraževanje vodnikov in specialistov, ki skrbijo za kvalitetno delo v rodu. S članarino krijemo tudi del stroškov za izvedbo vodovih, družinskih in rodovih akcij (avtobusni prevozi, vstopnine, material ipd.) ter del startnine na taborniških tekmovanjih.

S plačilom članarine član rodu postane tudi član Zveze tabornikov Slovenije (ZTS), s tem pa pridobi tudi zavarovanje na taborniških akcijah in možnost udeležbe na državnih taborniških akcijah. Poleg tega članstvo prinaša popuste za nakupe v specializiranih trgovinah in v Taborniški zadrugi, omogoča pa tudi udeležbo na taborniških prireditvah v Sloveniji in svetu. Članarina vključuje tudi letno naročnino na taborniško revijo Tabor, ki jo vsak član prejme enkrat na mesec.

Članarino prosim poravnajte čimprej, da bo otrok dobil v nabiralnik že prvo številko revije Tabor. Nam pa boste omogočili normalno delovanje rodu.

Podatki za plačilo članarine:

Prejemnik: Društvo tabornikov RAJ Cerkno, Bevkova 26, 5282 Cerkno
IBAN: SI56 0475 2000 0546 063
Referenca: (vpišite datum plačila)
Koda namena: OTHR (drugo),
namen plačila: članarina – ime in priimek člana.
Znesek: 35,00 €
Rok plačila: 20. 12. 2018

Po 20. 12. 2018 bo članarina za l. 2018/19 znašala 45,00 €.

0,5 % DOHODNINE ZA TABORNIKE RAJ CERKNO

Poleg članarine in razpisov vedno več sredstev pridobimo tudi iz naslova 0,5 % dohodnine. Smo namreč društvo v javnem interesu tako na področju vzgoje in izobraževanja kot tudi na področje zaščite in reševanja, kar pomeni, da nam lahko davčni zavezanci namenijo 0,5 % svoje dohodnine. Če se davčni zavezanec ne odloči za nobeno organizacijo, ki ji bo namenil ta del dohodnine, delež avtomatično dobi državni proračun.

Če torej menite, da si zaslužimo del vaše dohodnine, natisnite priloženi obrazec in ga izpolnite s svojimi podatki. V obrazcu tudi določite kolikšen del (%) dohodnine nam boste namenili (največ 0,5 %). Delež dohodnine lahko namenite tudi drugim organizacijam (do 5), pri čemer se 0,5 % enakomerno porazdeli med izbrane organizacije, zato v obrazcu označite, koliko dohodnine boste namenili posamezni organizaciji.

Izpolnjen obrazec lahko oddate na enega od sledečih načinov:

  • obrazec pošljite na pristojni davčni urad (Davčni urad Nova Gorica, p.p. 45, 5001 Nova Gorica),
  • obrazec pošljite na naš rodov naslov (Društvo tabornikov RAJ Cerkno, Bevkova 26, 5282 Cerkno) in ga bomo mi posredovali na davčni urad,
  • obrazec lahko oddate vodniku na vodovem sestanku, obrazec bomo na davčni urad posredovali mi.

S tem, ko nam boste namenili del vaše dohodnine, boste pripomogli k temu, da bodo taborniške aktivnosti v Cerknem še lažje finančno dostopne vsem, ki si želijo izkusiti čare taborništva. S tem NE boste v nikakršni meri dodatno finančno obremenjeni, mi pa bomo vaše pomoči bomo nadvse veseli!

OBRAZEC, ki ga je potrebno do konca izpolniti. Vpisati morate svoje podatke in koliko dohodnine nam namenjate (do 0,5 %).

Več si lahko preberete na http://dobrodelen.si/

 

KONTAKT

RAJ CERKNO

Bevkova ulica 26

5282 Cerkno

Davčna številka: 93252455

rajcerkno@gmail.com