Podarite 0,5 % dohodnine

Podarite nam 0,5 % delež dohodnine, ki nam bo zagotovil dodatna sredstva za čimbolj kakovostno delovanje rodu. Nič ne stane, da ste dobrodelni. 🙂

Poleg članarine in razpisov vedno več sredstev pridobimo tudi iz naslova 0,5 % dohodnine. Smo namreč društvo v javnem interesu in kot tako nam lahko davčni zavezanci namenijo 0,5 % svoje dohodnine. Če se davčni zavezanec ne odloči za nobeno organizacijo, ki ji bo namenil ta del dohodnine, delež avtomatično dobi državni proračun.

Če torej menite, da si zaslužimo del dohodnine, izpolnite obrazec: 0,5 dohodnine in ga oddate na eno od sledečih možnosti:

  • pošljete na pristojni finančni urad,
  • pošljete na rodov naslov: Društvo tabornikov RAJ Cerkno, Bevkova 26, 5282 Cerkno,
  • oddate vodniku na vodovih sestankih (obrazec bomo na finančni urad posredovali mi). 

Delež dohodnine lahko namenite tudi drugim organizacijam (do 5), pri čemer se 0,5% porazdeli med izbrane organizacije. 

Več informacij tudi na spletnem mestu: http://www.dobrodelen.si/sl/index/article?path=/kako-podariti 

RAJ Cerkno